Beliggenhed & eksisterende forhold

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet dækker ejendommen på Ravnebjerget 1a, som udgør et areal på ca. 2,8 ha., vest for Ravnebjerget og sydøst for boligbebyggelsen på Humleballe.

Terrænet indenfor området falder ca. 8 meter fra nord mod syd. Der er en eksisterende beplantning langs områdets vestlige kant og omkring den nærliggende Søvind Bæk.

Der løber en offentlig sti i beplantningen i den vestlige kant af området.

Mod syd ligger Søvind Mejeri, der producerer ost samt en række énfamiliehuse og en mindre tæt lav bebyggelse. Langs områdets østlige grænse ligger en spredt bebyggelse med énfamiliehuse langs Ravnebjerget.

Til venstre: Den eksisterende landbrugsejendom i lokalplanområdet.

Øverst: Skråfoto der viser lokalplanområdet.

Nederst: Et kig i lokalplanområdet, fotoet er taget ca. midt i området med kig fra syd mod nord.

Lokalplanområdets placering i nærområdet

Lokalplanområdet midt i Søvind.