Illustrationsplan

Herover er hele lokalplanområdet udnyttet til åben lav boliger.

Herover er delområde 2 udnyttet til tæt lav boligbebyggelse.