Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Plan og Miljøudvalget som forslag den 14. august 2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 21. august 2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 19. september 2018.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 26. september 2018.