Lokalplanens gennemførelse

En del af lokalplanområdet, matr.nr. 16a, 20a og 21a Ørnstrup by, Torsted ejes af Horsens Kommune. Udviklingen af området sker på initiativ af ejeren af matr.nr. 2 a efter erhvervelse af kommunes jord. Det forventes at hele lokalplanområdet byggemodnes samtidigt.