Illustrationsplan

Illustrationsplanen viser en vejledende udnyttelse af lokalplanområdet.