Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet og området kan udvikles efter ejers interesse efter lokalplanens endelige vedtagelse.