Beliggenhed & eksisterende forhold

Landsbyen Yding

Landsbyen Yding ligger i den nordlige del af Horsens Kommune, mellem byen Østbirk og Mossø.

Yding har i dag ca. 220 indbyggere og er en aktiv landsby med landbrugsvirksomheder, håndværkserhverv etc.

Landsbyen er også en attraktiv bosætningsby for dem, der vil bo "på landet" i naturskønne omgivelser, med gode forbindelser til det overordnede vejnet mod Horsens, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus.

Yding har ikke sin egen skole eller daginstitutioner, og har heller ingen dagligvarebutikker.

 

En gammel by

Yding er en gammel landsby, der første gang blev nævnt i skriftlige kilder i 1335, hvor en mand overdrager en gård i Yding til Voer Kloster ved Mossø.

Landsbyen blev udskiftet 1784, og der blev tegnet matrikler hvor alle gårde i begyndelsen blev liggende trygt sammen i landsbyen, med markfelter der strålede ud fra landsbyen som en stjerne. Den såkaldte stjernestruktur er karakteristisk for udskiftningstiden/landboreformen ved stavnsbåndets ophævelse. På matrikelkortet ses stadig en "forte" mellem selve landsbyen og Yding Skov. Forten blev indtegnet allerede i 1784 og udgjorde en drivvej for byens husdyr. En forte er et fælles areal, hvor alle må færdes, og må ikke bebygges. Yding Forte er også i dag fælleseje for alle gårdene i Yding, og alle må færdes på forten. Forten har en kulturhistorisk bevaringsværdi og er fredet. Den ligger udenfor lokalplanområdet.

Planforhold i Yding

I den sydvestlige del af Yding er der i årene 2003-2007 planlagt og udstykket såkaldte jordbrugsparceller. De tre vænger er i dag fuldt udbyggede med ca. 25 énfamiliehuse på de store grunde.

I 2006 blev der udarbejdet en lokalplan for et område til nye boliger ved Gydekrog. Lokalplanen er fortsat gældende.

Langs Ydingvej er der en planlægningszone for støj. Lokalplanområdet ligger udenfor udpegningen.

Yding i dag