Borgermøde

Hvis der afholdes borgermøde i forbindelse med lokalplanen beskrives dette her.