Overordnet planlægning

Der redegøres for lokalplanområdets forhold til eventuelle landsplandirektiver, andre statslige planer, VVM-redegørelser, anlægslove m.m.