Vedtagelse

Plan- og Miljøudvalget har bemyndiget direktionen til at sende et nyt lokalplanforslag for Boliger, Korntoften, Gedved i høring den 06.06.18

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 14.06.18.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 24.09.18.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 05.10.18.