Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved. Med vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan 2015-1.