Borgermøde

Der har været afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget den 12. maj 2015 i Egebjerg.