Lokalplanafgrænsning

KORTBILAG 1

Her sættes kortet fra SpatialSuite ind.