Lokalplanens gennemførelse

Arealerne der planlægges for er ved lokalplanudarbejdelsen i privateje. Lokalplanen skal gennemføres på private initiativer.