Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 15.06.2020


Forslaget er offentlig bekendtgjort 18.06.2020


Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den xx.xx.xxxx


Lokalplanen er offentlig bekendtgjort xx.xx.xxxx