Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanafgrænsningen er to vedtagne lokalplaner.

Den bevarende lokalplan 130 omfatter en mindre del af området, og omhandler Bygadens udformning.

Lokalplan 29, omfatter hele området. Lokalplanen tillader kun erhverv indenfor delområde C, som matr. 36e og 36p omfatter. Lokalplanområdet ligger i et lille hjørne omsluttet af lokalplan 233 som er udlagt som etageboliger og tæt-lav byggeri.

De to eksisterende lokalplaner 29 og 130 aflyses inden for Lokalplan 338, afgrænsning.