Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.


Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.
Der sker med Lokalplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.


For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 2017-26. Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne inden for lokalplan 338 afgrænsning fra Erhvervsformål til Boligformål. Tillægget medtager et større areal end lokalplanafgrænsningen, da området for lokalplan 233 medtages for at bringe overensstemmelse med de faktuelle forhold i området. 

Link til kommuneplantillægget

Lokalplan 338 afgrænsning.

Afgrænsning for kommuneplantillæg 2017-26.