Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den østlige del af Stensballe, med en central placering tæt på skole, natur, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter.

I dag indeholder området to mindre erhvervsgrunde, som begge ikke længere ønskes udlagt til erhverv. 

Området er ca. 3500 m2 og ligger i eksisterende byzone.

Mod øst er området afgrænset af en vold med træer og bevoksning. Mod syd og vest er lokalplanområdet omkranset af tæt-lav og etagebebyggelse. Vest for områder ligger desuden en dagligvarebutik. Mod nord ligger Bygaden med en del ældre bebyggelse der er udpeget til at have kulturhistoriske bevaringsværdier.   

Lokalplanområdet omfatter matr. 36e og 36p, Stensballe By, Vær og en mindre del omfatter matr. nr. 1a, Stensballegård Hgd., Vær.