Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Teknik og Miljøudvalget som forslag den 5. december 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 12. december 2017.

Lokalplanen er endelig godkendt af Horsens Kommune den 31. januar 2018.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 31. januar 2018.