Lokalplanens gennemførelse

Horsens Kommune ejer arealet i lokalplanområdet og det forventes, at kommunen gennemfører en byggemodning og efterfølgende selv står for grundsalget.