Skråfoto af bebyggelsen

Kortbilag 5

Kortbilag 5, Skråfoto af bebyggelsen.