Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 13.9.2022 i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til lokalplan 346.