Eksisterende forhold

Kortbilag 2

Kortbilag 2, Eksisterende forhold.