Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 8. september til den 3. november 2023.