Lokalplanafgrænsning

KORTBILAG 1

De viste matrikulære skel er eksistererende. Vedr. fremtidige forhold inden for lokalplanområdet henvises til Kortbilag 2.