Beliggenhed & eksisterende forhold

Området er beliggende i ca 1 km nordøst for Horsens midtby på højdedraget mellem Horsens Fjord og Nørrestrand. Set fra terræn er der stedvis fjordkig, og set fra de fremtidige boligers etager og tagterrasser vil der være mulighed for smuk udsigt over østbyen, Stensballe Bjerge og fjorden mod øst og sydøst. Terrænet inden for lokalplanområdet falder mellem 4 og 5 meter fra vest mod øst.

Den centrale del af området med kolonihaver og kolonihavehuse samt beplantning, blev ryddet i 2007. Af bevaringsværdi var der kun en del af den høje og markante beplantning mod primært Overgade og stedvist mod Langmarksvej. Nogle af de eksisterende træer mistrives.

I den sydlige halvdel af området er der udført byggemodning i form af asfaltbærelag for boligvejen Anne Cathrines Have, grusstier, spildevandsledninger, regnvandsledninger og underjordisk forsinkelsesbassin mv. Mod Langmarksvej er der anlagt en beplantet støjvold.

Lokalplanområdet set mod nord. I forgrunden Anne Cathrines Have, i højre side ses grusstien der udmunder i Langmarksvej.

Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens