Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen. Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg, der ændrer påvirkningen af kystlandskabet.