Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 2 - 2008, Andreas Flenborgs Minde, ophæves ved nærværende lokalplans ikrafttræden.