Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af
Kommuneplanens rammeområde 04.B.34 som udlægges til:
Boligformål
Offentlige formål
Nærmere angivne erhvervstyper, herunder visse
former for liberale erhverv.
Maks. bebyggelses- % 25 for området.
Maks. etageantal 2 + tagterrasse
Maks. Bygningshøjde 9 m

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.