Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 23. september 2014.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 8. oktober 2014.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 27. januar 2015.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 4. februar 2015.