Snit og facader

Kortbilag 6

Visualisering af fremtidigt byggeri set fra Rædersgade i vest.

Visualisering af fremtidigt byggeri set fra Mælketorvet.