Eksisterende lokalplaner

Planområdet er omfattet af lokalplan 62 for karreen Allegade, Farvergade, Smedegade og Rædersgade, samt lokalplan 150.

Lokalplanen 62 fastlægger rammerne for istandsættelse og nedriving af bebyggelse langs Smedegade, for nedrivning af eksisterende og opførelse af ny bebyggelse langs Farvergade, samt for en fortsat anvendelse af ejendommene langs Allégade og Rædersgade. Lokalplan 62 aflyses delvist med den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

Lokalplan 150- 2103, Horsens by- Skilte og facaderegulering. Lokalplanen regulerer udformningen af skilte og facader i midtbyen og langs de vigtigste indfaldsveje i Horsens. Lokalplan 150 er fortsat gældende for planområdet.