Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.


Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.
Der sker med Lokalplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017, er der udarbejdet et tillæg nr. 25 til Kommuneplanen.

Kommuneplantillægget ændrer bygningshøjden og bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne for lokalplanlægning.

Hvis der er lavet et tillæg linkes der til tillægget, der ligger i Kommuneplanen