Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet på ca 2.000 m2 rummer det nuværende Vognmuseum, indrettet i 1998 i en 750 m2 stor lagerbygning opført af Stjernholm Trælasthandel i 1927. Bygningen har i følge Kommuneatlas fra 1991 en lav bevaringsværdi. I følge lokalplan 151 fra 2000 har bygningen middel bevaringsværdi. På trods af at bygningen er opført som lagerbygning udviser den arkitektonisk stor samhørighed og respekt for kvarterets øvrige ældre, markante bygninger. Bygningen består i princippet af to længer og et lavere midterparti, og bygningen opleves fra Gasvej mod øst og fra vest som tre sammenhængende gavle i røde mursten med karakteristiske pudsede bånd omkring gavltrekanterne. Dørene er af nyere dato. Facaderne mod nord og syd er beklædt med lodrette, svenskrøde brædder, men var frem til 1997 åbne med synlige bærende bjælker. Taget er dækket med bølgeplader, men var oprindeligt beklædt med tagpap. Bygningen har således oprindeligt haft en let og transparent karakter.

Trælastbygningen i 1975.

Lokalplanområdets afgrænsning mod omgivende boligområder består af varierende former for hegn og mure. Belægningerne omkring bygningen er overvejende asfalt og stenmel. Langs Gasvej er der udført murpiller i stil med oprindelige murpiller. Herimellem er der ophængt kæder, men formodentlig var der oprindeligt gitre af træ eller stål, som det ses på foto fra 1975. Umiddelbart uden for lokalplanområdet er der brostensbelægning, buske og træer på vejarealet mellem grundgrænsen og fortovet, svarende til nogle af arealerne ved Industrimuseet.

Adgang for biler sker i dag i grundens sydøstlige hjørne via en overkørsel over fortovet.

Vognmuseet og nærområdet set mod nordøst