Eksisterende lokalplaner

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 151, Danmarks Industrimuseum, der udlægger området til museum mv, hvorfor Lokalplan 151 ophæves for lokalplanområdet, når nærværende Lokalplan 2014 - 3 efter endelig vedtagelse træder i kraft. I Lokalplan 151 er bygningen udpeget som middel bevaringsværdig, og denne udpegning videreføres i nærværende lokalplan.