Kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde HR.00.03.B.1. som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.