Kommuneplantillæg

Der er forinden udarbejdelsen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg X til Kommuneplan 2013. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplanen.