Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Nim er en af Horsens Kommunes mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune, og for at understøtte denne vækst, er det nødvendigt at sørge for en god lokal dagligvareforsyning.

Forud for denne lokalplan er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013 for Horsens Kommune, tillæg nr 17-2013, retningslinje og ramme for detailhandel i Nim, der sikrer mulighed for en ny dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. Dermed er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og hovedstruktur.