Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af Lokalplan 150-2013, der fastlægger bestemmelser om udformning af nybyggeri, skiltning m.v.