Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet har et samlet areal på 4930 m2 og afgrænses som vist nedenfor af Sønderbrogade mod sydøst, Sønderbro Kirke mod nordøst, Boligselskabet Søndervænget mod nordvest og kommunalt lejet ejendom mod sydvest.

Generelt har den eksisterende bebyggelse i området en noget blandet karakter. Nærmest Sønderbro Kirke ligger en 3½ etages beboelsesejendom, Sønderbrogade 34, med 8 lejligheder, hvoraf de 2 nederste er indrettet i tidligere butikslokaler.

Syd herfor ligge en offentlig p-plads med plads til ca. 40 biler og syd for p-pladsen ligger 2 sammenbyggede 3-etages ejendomme, Sønderbrogade 40 og 42, med i alt 8 lejligheder og butiks- og erhvervslokaler i stueetagen.

Den sydligste del af lokalplanområdet udgøres af en tidligere biludlejningsvirksomhed med værksteds- og kontorfaciliteter.

Luftfoto med blå markering af området.

Området set fra Sønderbro Kirkes tårn