Kommuneplantillæg

Der er som grundlag for lokalplanforslaget udarbejdet et et kommuneplantillæg - Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplanen.