Detailhandel

For at give mulighed for detailhandel indenfor lokalplanområdet er der i sammenhæng med dette lokalplanforslag udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg der betyder at området bliver en del af et bydelscenter, som en udvidelse af det eksisterende bydelscenter ved Spedalsø Torv, betegnet Sønderbrogade/Vejlevej nord i Kommuneplanen. Den eksisterende udbygningsramme på 2000 m2 forbliver uændret.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på max. 1000 m2 og en udvalgsvarebutik på max. 500 m2. Sammen med den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet vurderes det, at en dagligvarebutik til lokal forsyning bliver et positivt bidrag til bymiljøet. Muligheden for butikker bliver en form for erstatning for den butiksforsyning, der tidligere har været langs Sønderbrogade.

Den eksisterende bebyggelse der nedrives indeholder ca. 800 m2 butiksareal, hvilket betyder, at der kun udnyttes ca. 700 m2 af udbygningsrammen på 2000 m2.

Nyt bydelscenter udlægges i Kommuneplanen - fed blå streg