Eksisterende forhold


Vær opmærksom på at dette kort ændrer sig over tid og derfor ikke er juridisk bindende i forhold til lokalplanen.

Lokalplanområdet med det aktuelle luftfoto/baggrundskort