Kystnærhedszone

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil desuden ikke kunne ses fra kysten.

Luftfoto der viser områdets nærhed til kysten