Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Plan- og Miljøudvalget som forslag den 04.12.2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 11.12.2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Plan- og Miljøudvalget den 05.03.2019.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 12.03.2019.