Beliggenhed & eksisterende forhold

Området ligger i den sydlige kant af Horsens overfor Tyrsted Kirke. Det er i dag dyrkede marker og afgrænses af Kirkevej mod vest, den nye bebyggelse på Bakkestjernen mod nord og åbne marker mod øst og syd, og udgør et areal på ca 3,5 ha.

Terrænet er ret fladt og er en del af af en højderyg, der falder mod nord ned mod fjorden, og afgrænser den sydlige del af Horsens by. Mod øst er der udsigt til Klokkedal og mod syd til Purhøj.

Lokalplanområdet set mod sydøst. Nord for området ses den første udstykning på Tyrsted Høj, Bakkestjernen