Kommuneplanen

Lokalplanområdet er en en del af byudviklingsområderne i Tillæg nr 7 til Kommuneplan 2013. Tillægget er et tematillæg for byvækst og fritidsformål. I tillægget er lokalplanområdet udlagt til boligformål og lokalplanen er i overensstemmelse hermed.