Udbygningsaftaler

Udbygningsaftale om infrastruktur

Der foreligger en betinget udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren om anlæg af fortov langs en del af Kirkevej samt et krydsningsfelt for fodgængere på Kirkevej ved Toftevænget, i princippet som vist på illustrationsplanen.


Aftalen er indgået med henblik på at opnå en højere kvalitet i henhold til planlovens § 21 b stk. 2 nr. 1. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen.