Overordnet planlægning

Landsplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder reglerne omkring kystnærhed. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Lokalplanen strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.