Eksisterende lokalplaner

Det aktuelle område der planlægges for med denne nærværende lokalplan er i dag omfattet af eksisterende Lokalplan nr. 141, delområde E. Delområde E må, i den gældende lokalplan, anvendes til institutionsbyggeri - specielt institutioner, der kan betjene områdets børn. Nærværende lokalplans områdeafgrænsning er identisk med det nævnte delområde E´s afgrænsning. Gældende lokalplan for delområde E aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan.